Dự báo thời tiết Huyện Vũ Thư - Thái Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
6.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
7.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
7.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%