Dự báo thời tiết Huyện Thái Thụy - Thái Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
6.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
7.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
7.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%