Dự báo thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình theo giờ

 • 5:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  28.2°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T2
  29.4°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T2
  29.8°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T2
  29.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T2
  29.8°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T2
  28.2°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   6.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T2
  27.5°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T2
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T3
  25.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T3
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T3
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T3
  27.2°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T3
  28°
  Cảm giác như 31.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T3
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T3
  28°
  Cảm giác như 32.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T3
  28.1°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   6.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T3
  29.2°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T3
  29.9°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T3
  30.3°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T3
  30.1°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T3
  29.5°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T3
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Kiến Xương - Thái Bình trong 12h tới