Dự báo thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
6.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
7.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
6.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%