Dự báo thời tiết Huyện Hưng Hà - Thái Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
7.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
6.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
7.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
6.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%