Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng - Thái Bình theo giờ

 • 6:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.3 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   6.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   8.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   7.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   7.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   6.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   6.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  31°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   6.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   7.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  30.6°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   6.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 36°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T6
  30.4°
  Cảm giác như 35.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T6
  30.2°
  Cảm giác như 34.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đông Hưng - Thái Bình trong 12h tới