Dự báo thời tiết Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh theo giờ

 • 6:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  29.1°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  30.4°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T2
  32.9°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T2
  35.7°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T2
  39°
  Cảm giác như 41.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T2
  40.4°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T2
  41°
  Cảm giác như 42.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T2
  42°
  Cảm giác như 42.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T2
  40.5°
  Cảm giác như 42.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T2
  39.6°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   6 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T2
  36.1°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   6.94 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T2
  33°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   7.63 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T2
  31.9°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   7.06 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T2
  30.8°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T2
  29.5°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T2
  29.5°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T3
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  28.9°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  27.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  27.5°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  30.8°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T3
  33°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T3
  35.5°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T3
  37.7°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T3
  39.5°
  Cảm giác như 40.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T3
  40.8°
  Cảm giác như 41.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T3
  41.4°
  Cảm giác như 42.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T3
  41.6°
  Cảm giác như 42.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T3
  40.3°
  Cảm giác như 42.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T3
  39.2°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T3
  36.9°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   6.9 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T3
  33.5°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   7.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T3
  31.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   7.09 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T3
  30°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T3
  30.3°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T3
  30°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T4
  28.7°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  28.2°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  28.8°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh trong 12h tới