Dự báo thời tiết Thị xã Hòa Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

29%