Dự báo thời tiết Huyện Tân Biên - Tây Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

29%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/32°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%