Dự báo thời tiết Huyện Gò Dầu - Tây Ninh theo giờ

 • 10:00 am T7
  34°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  36°
  Cảm giác như 37.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 40.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  39.8°
  Cảm giác như 41.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T7
  41.1°
  Cảm giác như 42.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T7
  40.8°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   5.82 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T7
  38.3°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   6.99 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 pm T7
  35.6°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   7.37 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T7
  32.5°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   7.2 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.86 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.16 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  28.9°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.5°
  Cảm giác như 33.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  33.6°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  34.4°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  36.2°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  39°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  39.8°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm CN
  39.9°
  Cảm giác như 41.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  39.7°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm CN
  39.4°
  Cảm giác như 41.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm CN
  39.4°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm CN
  36.3°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm CN
  34.4°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.9 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm CN
  32.6°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   7.1 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm CN
  30.3°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  28.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T2
  28.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  28.2°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28.3°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  30.1°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  32.2°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Gò Dầu - Tây Ninh trong 12h tới