Dự báo thời tiết Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh theo giờ

 • 10:00 pm T3
  30.7°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T3
  30.6°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T4
  29.4°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T4
  29.8°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T4
  28.2°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  29.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  31.4°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  34°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  36.6°
  Cảm giác như 40.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  38.3°
  Cảm giác như 42.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T4
  39.5°
  Cảm giác như 43.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T4
  41.2°
  Cảm giác như 44.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T4
  42.3°
  Cảm giác như 45.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T4
  42.6°
  Cảm giác như 45.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T4
  41.7°
  Cảm giác như 44.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   6.84 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T4
  39.2°
  Cảm giác như 42.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   8.7 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T4
  36.3°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   8.76 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T4
  33.6°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   7.89 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T4
  31.3°
  Cảm giác như 34.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T4
  31.9°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  29.8°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  29.4°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  33.9°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  35.3°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  37.9°
  Cảm giác như 42.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  39.7°
  Cảm giác như 43.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  38.4°
  Cảm giác như 42.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  37.3°
  Cảm giác như 41.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  38.6°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  39°
  Cảm giác như 42.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  38.2°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 38.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  32.9°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  31.5°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh trong 12h tới