Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La theo giờ

 • 6:00 pm T4
  29.4°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 28.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 pm T4
  28.6°
  Cảm giác như 28.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 9:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 28.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 25.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T5
  23.7°
  Cảm giác như 24.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 33.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 am T5
  36.2°
  Cảm giác như 36.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 am T5
  38.3°
  Cảm giác như 38.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 12:00 pm T5
  40.3°
  Cảm giác như 39.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 1:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 36.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 2:00 pm T5
  37.7°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 3:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 4:00 pm T5
  37.3°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 5:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 6:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 7:00 pm T5
  28.7°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 28.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 9:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T6
  24.1°
  Cảm giác như 24.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 28.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T6
  33.9°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 10:00 am T6
  37.3°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 11:00 am T6
  39.2°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 12:00 pm T6
  39.1°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   18%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 1:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T6
  38.8°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 3:00 pm T6
  37.9°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 4:00 pm T6
  30.3°
  Cảm giác như 29.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 28.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Yên Châu - Sơn La trong 12h tới