Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
0.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%