Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

23%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%