Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%