Dự báo thời tiết Huyện Mường La - Sơn La 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%