Dự báo thời tiết Huyện Mộc Châu - Sơn La theo giờ

 • 6:00 am T2
  23.2°
  Cảm giác như 24.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T2
  24.3°
  Cảm giác như 24.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 28.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T2
  31°
  Cảm giác như 31.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T2
  34.4°
  Cảm giác như 34.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 12:00 pm T2
  39.6°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   15%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   7 °
 • 1:00 pm T2
  39.1°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   14%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   7 °
 • 2:00 pm T2
  41°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   14%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   6 °
 • 3:00 pm T2
  40.2°
  Cảm giác như 37.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   13%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   6 °
 • 4:00 pm T2
  40.8°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   13%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   6 °
 • 5:00 pm T2
  38.6°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   15%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   7 °
 • 6:00 pm T2
  35°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   8 °
 • 7:00 pm T2
  31.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   7 °
 • 8:00 pm T2
  31.1°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   8 °
 • 9:00 pm T2
  30.2°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 10:00 pm T2
  27.3°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 11:00 pm T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 am T3
  23.6°
  Cảm giác như 25°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T3
  23.1°
  Cảm giác như 23.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T3
  22.9°
  Cảm giác như 23.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T3
  23°
  Cảm giác như 22.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T3
  22.6°
  Cảm giác như 22.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 25.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T3
  28.3°
  Cảm giác như 30.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T3
  32.6°
  Cảm giác như 34.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T3
  35.3°
  Cảm giác như 36.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T3
  38.2°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 pm T3
  40.4°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 1:00 pm T3
  42°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   16%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T3
  41.6°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   13%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   8 °
 • 3:00 pm T3
  41.4°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   12%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   7 °
 • 4:00 pm T3
  40.3°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   13%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   7 °
 • 5:00 pm T3
  37°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 6:00 pm T3
  32.6°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 pm T3
  28.8°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T3
  27.6°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T3
  25.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T3
  24.1°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  23.8°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  23.8°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Mộc Châu - Sơn La trong 12h tới