Dự báo thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La theo giờ

 • 8:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 28°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 9:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 10:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 25°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 1:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 25.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 2:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 5:00 am T6
  23.8°
  Cảm giác như 23.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 am T6
  23.8°
  Cảm giác như 23.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 7:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 8:00 am T6
  30.2°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 9:00 am T6
  33.1°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 10:00 am T6
  37°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 am T6
  37.3°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 12:00 pm T6
  38.6°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 1:00 pm T6
  39.7°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   17%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T6
  37.5°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 3:00 pm T6
  36.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 4:00 pm T6
  33.8°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.45 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 pm T6
  28.8°
  Cảm giác như 28.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 6:00 pm T6
  23.1°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T6
  22.8°
  Cảm giác như 22.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T6
  21.1°
  Cảm giác như 21.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T6
  21.3°
  Cảm giác như 22.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T6
  21.3°
  Cảm giác như 22.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T6
  21.4°
  Cảm giác như 22.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T7
  21.5°
  Cảm giác như 21.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 am T7
  21.9°
  Cảm giác như 21.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T7
  21.8°
  Cảm giác như 21.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T7
  20.1°
  Cảm giác như 21°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T7
  20.4°
  Cảm giác như 21.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T7
  20.8°
  Cảm giác như 21.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T7
  20.2°
  Cảm giác như 21°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T7
  22.6°
  Cảm giác như 22.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T7
  22°
  Cảm giác như 23.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.06 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T7
  31.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T7
  35.1°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 1:00 pm T7
  35.3°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 2:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 29.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 6:00 pm T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 pm T7
  24.6°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Mai Sơn - Sơn La trong 12h tới