Dự báo thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%