Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

19%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%