Dự báo thời tiết Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng theo giờ

 • 8:00 pm T3
  29.7°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  29.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  27.1°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  29°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  31.1°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  33°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  34.6°
  Cảm giác như 39.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  36.9°
  Cảm giác như 40.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  37.6°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  37.4°
  Cảm giác như 41.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T4
  36.6°
  Cảm giác như 41.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T4
  35.6°
  Cảm giác như 39.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T4
  34.6°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T4
  32.8°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  31.4°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 34.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  30.4°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  31.8°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  33.1°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  35.1°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  36.5°
  Cảm giác như 41.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  36.5°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  36.3°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   5.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  36.5°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  35.6°
  Cảm giác như 40.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  34.3°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  32.5°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng trong 12h tới