Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng theo giờ

 • 9:00 pm T3
  29.9°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  29.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  28.7°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  27.1°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  27.8°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  27.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  29°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  31.1°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  33.6°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  34.2°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  36.1°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  37.4°
  Cảm giác như 41.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  37.3°
  Cảm giác như 41.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T4
  36.6°
  Cảm giác như 41.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T4
  35°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T4
  34.8°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T4
  32.9°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  31.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 34.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  29.5°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  29.3°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 33.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  28.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  30.9°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  31.2°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  33.2°
  Cảm giác như 39.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  35.3°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  36.3°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  36.7°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  36.7°
  Cảm giác như 41.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  36.3°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   5.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  36.8°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  35.7°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  34.9°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  32.6°
  Cảm giác như 37.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 36.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 35.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng trong 12h tới