Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng theo giờ

 • 9:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  28.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  29.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.9°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.8°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  33.9°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  34.1°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  35.4°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  35.3°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T6
  35.7°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   6.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  33°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T6
  31.9°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  29.2°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  28.9°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  28.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  27.6°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  27.7°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  27.3°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.6°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.2°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  32.1°
  Cảm giác như 34.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  34.8°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T7
  36°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  36.8°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 35.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 34.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 32.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 31.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng trong 12h tới