Dự báo thời tiết Huyện Kế Sách - Sóc Trăng theo giờ

 • 8:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  28.1°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  28.6°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  33.7°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  34.4°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  36.8°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T5
  36.9°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   6.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  32.2°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  29.6°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  29.6°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  29.9°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  29.6°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  31.9°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  32.7°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  34.8°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  35.3°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  36.5°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 39.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.41 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  35.4°
  Cảm giác như 38.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   6.34 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T6
  34.5°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T6
  32.6°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  30.4°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 32.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Kế Sách - Sóc Trăng trong 12h tới