Dự báo thời tiết Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng theo giờ

 • 11:00 am T7
  36°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T7
  35.9°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.66 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  35.9°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  35.4°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29.4°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 31.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  28.2°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  28.4°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  27.6°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  27.6°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  27.7°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  29.6°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  31.3°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  33.4°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  34.1°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am CN
  35°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm CN
  36.8°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm CN
  36.7°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm CN
  36.9°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm CN
  36.2°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm CN
  34.4°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   6.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm CN
  30.8°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  29.3°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  28.6°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  29.2°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  30.2°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  32.5°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T2
  34.7°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng trong 12h tới