Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%