Dự báo thời tiết Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%