Dự báo thời tiết Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%