Dự báo thời tiết Huyện Hải Lăng - Quảng Trị theo giờ

 • 11:00 am T7
  41.2°
  Cảm giác như 43.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  42°
  Cảm giác như 42.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   6.37 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T7
  40.4°
  Cảm giác như 42.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   6.18 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T7
  40.5°
  Cảm giác như 42.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T7
  39.7°
  Cảm giác như 41.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T7
  37.9°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T7
  29.8°
  Cảm giác như 31.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 31.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 29.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 am CN
  28.7°
  Cảm giác như 29°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 am CN
  28.8°
  Cảm giác như 28.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 am CN
  27.8°
  Cảm giác như 28.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 28.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 28.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 am CN
  31.6°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 am CN
  33.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am CN
  33.9°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am CN
  35.4°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am CN
  37.5°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   6.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am CN
  40°
  Cảm giác như 42.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   7.06 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  41.4°
  Cảm giác như 43.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm CN
  42.8°
  Cảm giác như 44.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   7.17 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm CN
  39.1°
  Cảm giác như 41.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   7.4 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  39.5°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  38.6°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm CN
  34.6°
  Cảm giác như 37.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  32.4°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  31.8°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 32.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm CN
  30.4°
  Cảm giác như 31.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 30.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm CN
  30.7°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T2
  29.7°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 am T2
  28.3°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T2
  29.8°
  Cảm giác như 29.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T2
  30°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T2
  28.5°
  Cảm giác như 29.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 28.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T2
  31.5°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T2
  34.7°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T2
  38.2°
  Cảm giác như 40.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T2
  40.5°
  Cảm giác như 42.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hải Lăng - Quảng Trị trong 12h tới