Dự báo thời tiết Huyện Đa Krông - Quảng Trị theo giờ

 • 7:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  28.7°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 29.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 28.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 27.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 29°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T6
  32°
  Cảm giác như 32.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T6
  35.1°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.45 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T6
  38.3°
  Cảm giác như 39.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T6
  39.8°
  Cảm giác như 41.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T6
  41.1°
  Cảm giác như 42.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T6
  42.5°
  Cảm giác như 43.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T6
  43.4°
  Cảm giác như 44.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T6
  44°
  Cảm giác như 44.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T6
  33.1°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  30.7°
  Cảm giác như 33.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  30.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  28.1°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 29.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 27.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 27.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T7
  27.3°
  Cảm giác như 28.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 28.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T7
  30°
  Cảm giác như 32.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T7
  36°
  Cảm giác như 36.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T7
  38.6°
  Cảm giác như 39.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 am T7
  39.2°
  Cảm giác như 41.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   5.72 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T7
  40.4°
  Cảm giác như 42.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  41.5°
  Cảm giác như 43.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   6.1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  42.3°
  Cảm giác như 44°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   6.02 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  42°
  Cảm giác như 43.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T7
  36.8°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  32.6°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  31.1°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đa Krông - Quảng Trị trong 12h tới