Dự báo thời tiết Huyện Đa Krông - Quảng Trị 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%