Dự báo thời tiết Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị theo giờ

 • 6:00 am T2
  30.2°
  Cảm giác như 31.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  30.1°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T2
  31.2°
  Cảm giác như 33°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T2
  33.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T2
  36.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T2
  39°
  Cảm giác như 41.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T2
  42.3°
  Cảm giác như 44.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T2
  43.5°
  Cảm giác như 44.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T2
  41.2°
  Cảm giác như 43.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T2
  36.5°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T2
  37.7°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T2
  37.4°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T2
  31.2°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T2
  29.4°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T2
  28.3°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T2
  28.3°
  Cảm giác như 30.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T2
  28.7°
  Cảm giác như 29.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T2
  30°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T3
  28.8°
  Cảm giác như 29.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T3
  28.6°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T3
  27.9°
  Cảm giác như 28.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 28°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 28.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 am T3
  28°
  Cảm giác như 28.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 am T3
  27.9°
  Cảm giác như 28.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 am T3
  32°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 am T3
  36.7°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 am T3
  39.7°
  Cảm giác như 40.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   6.1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 am T3
  41.3°
  Cảm giác như 42.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   6.59 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T3
  42.8°
  Cảm giác như 44.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   6.75 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T3
  43.7°
  Cảm giác như 45.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T3
  44.8°
  Cảm giác như 45.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T3
  44.2°
  Cảm giác như 45.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T3
  40.5°
  Cảm giác như 42.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T3
  33.8°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T3
  33.9°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T3
  31.1°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T3
  30.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T3
  31°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T3
  30.8°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T3
  27.9°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  24.7°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  24.3°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị trong 12h tới