Dự báo thời tiết Đông Hà - Quảng Trị theo giờ

 • 6:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 32.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T4
  29.9°
  Cảm giác như 31.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 31.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T4
  28.2°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 29.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 28.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T5
  29.4°
  Cảm giác như 31.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T5
  34.5°
  Cảm giác như 35.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T5
  38.6°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 am T5
  39.1°
  Cảm giác như 42°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T5
  40°
  Cảm giác như 42.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T5
  42.8°
  Cảm giác như 43.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  42.3°
  Cảm giác như 44.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T5
  42.3°
  Cảm giác như 44.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T5
  36.2°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 33.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  28.7°
  Cảm giác như 31.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 30°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  24.7°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 24.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  24.1°
  Cảm giác như 25.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  31.1°
  Cảm giác như 34.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  36.3°
  Cảm giác như 39.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T6
  38.6°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T6
  40.5°
  Cảm giác như 42.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T6
  41.3°
  Cảm giác như 43°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   5.95 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T6
  42.9°
  Cảm giác như 44.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T6
  40.8°
  Cảm giác như 43.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  28.2°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  28.9°
  Cảm giác như 31.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Đông Hà - Quảng Trị trong 12h tới