Dự báo thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
7.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
7.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
9.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
9.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
7.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
7.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
7.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
7.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
7.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%