Dự báo thời tiết Móng Cái - Quảng Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
8.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
8.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
8.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
9.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
8.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
7.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
7.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%