Dự báo thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh theo giờ

 • 6:00 am T2
  24.4°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  24.9°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  28.1°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T2
  28.1°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T2
  28.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T2
  27.9°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T2
  27.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T2
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T2
  28.7°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T2
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  24.8°
  Cảm giác như 25.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T2
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T2
  24.1°
  Cảm giác như 25.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T3
  24.7°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T3
  24.5°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T3
  24.1°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T3
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T3
  24.8°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T3
  24.2°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T3
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T3
  29.2°
  Cảm giác như 33.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  31.4°
  Cảm giác như 35.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  33.7°
  Cảm giác như 36.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T3
  35°
  Cảm giác như 37.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T3
  34.9°
  Cảm giác như 37.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T3
  34.2°
  Cảm giác như 37.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T3
  34.1°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T3
  34.8°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T3
  32.5°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T3
  30.7°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T3
  28.1°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T3
  27.1°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T3
  27.8°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  26.1°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  24.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  24.9°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hải Hà - Quảng Ninh trong 12h tới