Dự báo thời tiết Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh theo giờ

 • 7:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  28.6°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  29.2°
  Cảm giác như 33.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 34.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  30.9°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  31.8°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  31.8°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  30.4°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  26.7°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  26.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T7
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T7
  28.6°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  30.9°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  31.5°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 36.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 36.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  29.9°
  Cảm giác như 33°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  27.6°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh trong 12h tới