Dự báo thời tiết Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
5.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
3.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
5.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
4.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
2.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
5.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
4.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
6.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
5.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%