Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh theo giờ

 • 11:00 am T7
  29.8°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T7
  30.7°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  31.5°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 34.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  26.1°
  Cảm giác như 27.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 30.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  27.1°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  25.2°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 24.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  24.7°
  Cảm giác như 24.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 25.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  28.6°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  29.4°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  29.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cô Tô - Quảng Ninh trong 12h tới