Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
9.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
8.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
8.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
6.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%