Dự báo thời tiết Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh theo giờ

 • 7:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  24.9°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  24.1°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  25.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  32.5°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 35.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  32.3°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 35.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 34.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 34°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 33°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 32.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 29.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  30.6°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 35.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  30.9°
  Cảm giác như 34.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  30.2°
  Cảm giác như 34.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 33.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh trong 12h tới