Dự báo thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
8.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
8.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
8.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
8.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
8.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
9.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
7.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
7.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%