Dự báo thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
7.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
8.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
7.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
8.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
7.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/13°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
8.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
8.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%