Dự báo thời tiết Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi theo giờ

 • 11:00 am T7
  37.2°
  Cảm giác như 41.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 42.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   6.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 42°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   7.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 41.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   7.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 40.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   7.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 32.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  27.6°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  27.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  27.6°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  29.8°
  Cảm giác như 32.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  32.7°
  Cảm giác như 36.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  35.7°
  Cảm giác như 39.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  37.5°
  Cảm giác như 42.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am CN
  37.3°
  Cảm giác như 43.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm CN
  37.2°
  Cảm giác như 42.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm CN
  35°
  Cảm giác như 41.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   7.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm CN
  35.9°
  Cảm giác như 40.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  33.1°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  28.8°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  27.8°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  25.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  29.1°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  32°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  34.4°
  Cảm giác như 40.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  36.6°
  Cảm giác như 42.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi trong 12h tới