Dự báo thời tiết Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%