Dự báo thời tiết Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi theo giờ

 • 7:00 am T2
  30.8°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  31.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  31.6°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  34°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T2
  34.2°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  35.7°
  Cảm giác như 41.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T2
  35.7°
  Cảm giác như 41.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   7.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T2
  34.6°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T2
  30.4°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T2
  31.3°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T2
  31.5°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T2
  29.1°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T2
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  27.1°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  27.7°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T2
  27.8°
  Cảm giác như 29.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T2
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 27.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  25.8°
  Cảm giác như 25.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T3
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T3
  29.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T3
  32.2°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T3
  35.1°
  Cảm giác như 39.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T3
  37.3°
  Cảm giác như 42.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T3
  38.7°
  Cảm giác như 43.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T3
  37.4°
  Cảm giác như 42.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   6.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T3
  36.8°
  Cảm giác như 41.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T3
  35.1°
  Cảm giác như 40.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T3
  34.9°
  Cảm giác như 40.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   6.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T3
  34.6°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T3
  31.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T3
  29°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  28.7°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  28.9°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  28.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi trong 12h tới