Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi theo giờ

 • 8:00 pm T3
  27.4°
  Cảm giác như 30°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  27.2°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  27.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  28.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  33°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T4
  34.4°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  36.4°
  Cảm giác như 42.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T4
  37.7°
  Cảm giác như 43.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  36.3°
  Cảm giác như 43.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  35.4°
  Cảm giác như 42.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  34.4°
  Cảm giác như 41.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   7.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  34.1°
  Cảm giác như 40.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T4
  31.4°
  Cảm giác như 37.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  29.3°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 35.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  35.6°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T5
  37.2°
  Cảm giác như 42°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  38.8°
  Cảm giác như 42°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  38.7°
  Cảm giác như 43.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   6.35 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 41.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   7.16 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T5
  36.4°
  Cảm giác như 40.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T5
  33.3°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi trong 12h tới