Dự báo thời tiết Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%