Dự báo thời tiết Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%