Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi theo giờ

 • 6:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 25.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T5
  30.4°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T5
  34.2°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T5
  36°
  Cảm giác như 40.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  36.2°
  Cảm giác như 41.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 41.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 40.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 40°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   7.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 40.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 29.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 29.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.1°
  Cảm giác như 33.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 37.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  35.4°
  Cảm giác như 40.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  36°
  Cảm giác như 41.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 42.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   6.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  36.3°
  Cảm giác như 41.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   7.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 39.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi trong 12h tới